Ostutingimused

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad ja teave kauba kohta on märgitud toodete juurde. Kõikide toodete hinnad on esitatud eurodes. Kampaaniate soodushindade puhul on tootel ära toodud nii uus hind kui ka mahakriipsutatult vana hind. 

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. 

Taganemisõigus

Vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele juriidilise isiku ostudele taganemisõigus ei kohaldu. Taganemisõigus ei kohaldu meie poolt korraldatavatele nõustamistele, testidele ja koolitustele ja/või konverentsidele (õiguslik alus VÕS § 53 lg 11 p 7´).

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb alates kauba üleandmisest ostjale. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e- kirja aadressile info@haerm.ee. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, loob veebipood uue võimaluse koolituse vaatamiseks. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e- kirja aadressile info@harem.ee. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada järgneval internetiaadressil https://komisjon.ee. Samuti võite pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole, juurepääs järgneval internetiaadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OSAÜHINGU REKVISIIDID:
Härm OÜ
reg nr: 14079353
kmk nr: EE101891286
aadress: R. Tobiase 6 Tallinn 10147.